De Amsterdamse engel. Foto: Nel de Jager

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

Verzekeringsmaatschappij Noord-Braband, Nobelstraat 15

>terug

 

Summary: It is not yet clear when this office of Levensverzekerings-maatschappij (= life insurance-company) Noord-Braband was completed. I know only one picture of this building. It was demolished during or just after the Second World War. The main reason for demolishing it was the wish to broaden the Nobelstraat (many old medieaval streets were very narrow). On the top of the building was an angel, who protected the insured. It could be a result of serial or mass production, but this is uncertain.

Inleiding

Op de hoek van de Ambachtsstraat en de Nobelstraat – toen de Nobelstraat nog heel smal was – heeft ooit het gebouw van de Levensverzekeringsmaatschappij Noord-Braband gestaan. Bovenop stond een engel.

Het pand is waarschijnlijk aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd, speciaal voor de verzekeraar. Er zijn maar weinig foto's van bekend; in Het Utrechts Archief bevindt zich de enige waarop het gebouw in volle glorie staat afgebeeld:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1930-1940/75486

De verzekeringsbranche is een vrij nieuwe tak van bedrijvigheid. Overal in Nederland schoten eind negentiende, begin twintigste eeuw de verzekeringsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Deze gebouwen representeerden de bedrijven aan wie zij onderdak boden en waren dan ook vaak heel bijzonder.

Noord-Braband werd in 1843 opgericht als een begrafenisverzekeraar. Geleidelijk ging men ook andere verzekeringen aanbieden; zie verder

http://www.nationaalspaarfonds.nl/geschiedenis.aspx

Het gebouw

Omdat Nobelstraat 15 een hoekpand was, konden het met twee gevels op de klant worden gericht. Op het pand was heel wat tekst aangebracht, en bovenop het gebouw stond een engel. De tekst en de engel lijken op die van het nog bestaande Noord-Braband-gebouw op de hoek van de Singel en de Haarlemmerstraat:

flickr.com/photos/73396184@N00/216606678/

Omdat er maar zo weinig foto's van het pand zijn, lijkt het wel of het om een gedachtenspinsel gaat (om het woord spookhuis maar te vermijden). De firma Van Hattum (bonthandelaren) bezit in de dertiger jaren Ambachtsstraat 16 en Nobelstraat 13. Nobelstraat 15 is volledig ingesloten.

Er worden plannen gemaakt om achter een nieuwe rooilijn (en na de sloop van Nobelstraat 15 en Ambachtsstraat 16) een groot flatgebouw met winkel neer te zetten. De tekeningen van 15 juli 1942 tonen een gebouw dat sterk op het huidige lijkt. Gezien de voorgeschiedenis, het feit dat Van Hattum op de begane grond een winkel heeft en het feit dat de bedrijfsnaam pontificaal op het dak staat, neem ik aan dat Van Hattum de drijvende kracht achter deze ontwikkeling is geweest:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1930-1940/65608

Het beeldhouwwerk

De engel is waarschijnlijk een serieproduct geweest. Zijn beschermende kracht zou via Noord-Braband werkzaam zijn voor alle verzekerden.

De relatie tussen doel en middelen

Noord-Braband wilde een gebouw, een etalage en een reclamebord in één. Zelden een gebouw gezien waarin dat zo duidelijk was. De engel draagt uit wat het bedrijf de klanten wil bieden: bescherming.

Ten slotte

Ik hoop nog meer afbeeldingen van dit gebouw te vinden.

janwillemarends@gmail.com 07-04-2009 bijgewerkt 07-06-2009

>terug