*deze pagina is in aanbouw*

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht: Hoofdpostkantoor, Neude 11

>terug

 

Inleiding

Aan de Neude in Utrecht staat een indrukwekkend, 'uit de klei getrokken' want voornamelijk uit bakstenen en dakpannen bestaand gebouw. Het is het voormalige 'Post- en Telegraafgebouw te Utrecht', beter bekend als het Hoofdpostkantoor aan de Neude.

Vooraanzicht:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1980-1990/64711

Achteraanzicht:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1920-1930/76653

Ook het interieur van dit gebouw is interessant, vooral dankzij de prachtige hal, waarin daglicht valt en die de vorm van een parabool heeft. Ook hier veel keramiek, in de vorm van gele, geglazuurde tegels en aardewerken versiering van de klok.

Interieur:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1920-1930/76680

Bij nadere beschouwing zijn er ook nog andere materialen gebruikt dan keramische, zoals natuursteen. Voor wat betreft het exterieur: Aan de voorzijde bij de ingang staan twee Nederlandse leeuwen. Uit de voorgevel steken vier leeuwenkoppen naar buiten. Aan de andere gevels en de rest van de voorgevel zijn veel natuurstenen ornamenten opgenomen (naast aardewerk). Het interieur bevat een aantal natuurstenen beelden, en diverse ornamenten.

De Neude behoort tot de oudste plekken van Utrecht, en er staan hier al vele eeuwen gebouwen. Onder de gebouwen die ten behoeve van de bouw van het Hoofdpostkantoor werden gesloopt, was dat van De Munt, een voormalig klooster. In de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw was men nog niet zo bezig met het behoud van historische gebouwen. Men wilde frisse, nieuwe en monumentale gebouwen, die werkgelegenheid opleverden.

In die tijd begon men ook de krappe straten van de binnenstad verbreden. Dat deed men meestal door een van de twee gevelwanden af te breken en de rooilijn naar achteren te verleggen. Het Hoofdpostkantoor kwam achter de nieuwe rooilijn (langs de Potterstraat) te liggen.

Het grappige is dat er na de Tweede Wereldoorlog weer zo'n nieuw elan opwelde: Men wilde rond de Neude hoog gaan bouwen en een nieuw, ambitieus zakencentrum inrichten. Er is uiteindelijk maar ťťn hoog gebouw geplaatst: de roemruchte Neudeflat. Omdat er nog steeds stemmen opgaan voor de sloop van de Neudeflat wil ik deze gelegenheid aangrijpen om te pleiten voor het behoud ervan. Dit gebouw heeft architectonische kwaliteiten, en is een belangrijk monument, in die zin dat het aangeeft wat mensen in een bepaalde tijd dachten en wilden. Laten wij voorzichtig zijn met het nemen van drastische beslissingen, zeker met betrekking tot gebouwen die in de vijftig jaar voor nu zijn ontstaan. Dat zijn de gebouwen die niemand mooi vindt, en die mensen pas over vijftig jaar mooi of op z'n minst interessant zullen vinden.

Het gebouw werd op 11 augustus 1924 in gebruik genomen.

Het gebouw en de architect

(Voor een levensbeschrijving van J. Crouwel zie Anatomisch Instituut Bekkerstraat 141.)

Het Hoofdpostkantoor is ontworpen door J. Crouwel, die in dienst was van een de Dienst Landsgebouwen, de voorloper van de huidige Rijksgebouwendienst. De PTT, inmiddels uiteengevallen in TNT (post) en KPN (telefonie, telegrafie en nu ook internet), was indertijd immers een overheidsdienst.

In het Nationaal Archief in Den Haag worden de bouwtekeningen van het 'Post- en Telegraafkantoor te Utrecht' bewaard (in ieder geval op microfiche, misschien ook nog op papier). Drie dingen vallen onmiddellijk op: Wat een monumentaal, nog net niet bombastisch gebouw is dit, wat is het dak groot en hoog, en wat zijn er veel details ingetekend op de tekening.

Crouwel sluit met dit gebouw aan bij de Nederlandse baksteentraditie. Hier en daar is ook de invloed van de Amsterdamsche School voelbaar, vooral in de detaillering van de gevel. Maar toch is dit gebouw weer heel anders, heel eigen, zo massief, zo streng en zo groot. *Scandinavische invloeden

Wat de details van de tekeningen betreft, het beeldhouwwerk voor de ingang (twee leeuwen) en in de hal, de keramische versiering om de klok in de hal heen, en de overige versiering in de hal zijn op tekeningen van 1921 nauwkeurig ingetekend. Dat duidt erop dat de architect het beeldhouwwerk tot onderdeel van zijn ontwerp had gemaakt, en dat de beeldhouwer weinig bewegingsvrijheid van hem kreeg.

Op de tekeningen van 1921 zijn ook nog eens vier grote buitenlampen of 'uithangborden' opgenomen, naast de ingang aan de voorzijde. Kennelijk was het de bedoeling om de volgende teksten op te nemen (van links naar rechts): ANNO POSTERIJEN (?) TELEGRAFIE (?) MCMXXII (1922). Deze verfraaiingen hebben het waarschijnlijk niet gehaald.

Boven de ingang zijn de de woorden POSTERIJEN en TELEGRAFIE in ijzer opgenomen. Net om een hoekje links staat boven een deur in de zelfde letters TELEFOONDISTRICT. De tekst boven de corresponderende deur rechts is verwijderd.

Het beeldhouwwerk en de beeldhouwer

(Voor een levensbeschrijving van H.A. van den Eijnde zie Anatomisch Instituut Bekkerstraat 141.)

De leeuwen aan en voor de voorgevel zijn natuurlijk Nederlandse leeuwen. De zittende leeuwen staan niet voor niets op de tekst 'Je maintiendrai'. Deze post-leeuw is via de Postbank bij de ING terechtgekomen.

Van den Eijnde ontwierp de volgende beelden voor het interieur:


Bij de ingang, bovenaan de trap: Post en telegrafie.


In de centrale hal (van oost naar west, kopse wanden cursief):


De telegrafie, het wapen van Nederland, Dag?

Het postwezen ter zee (2x)

olifantenkop (2x)


AustraliŽ Europa

Handel en Welvaart AziŽ

Amerika Afrika


olifantenkop (2x)

Het postwezen ter zee (2x)

De telefoon, klok, Nacht?


Het beeldhouwwerk vormt een groot programma: Dankzij de oude en de nieuwe hulpmiddelen die wij u bieden, kunt u dag en nacht informatie, brieven en pakketten van over de hele wereld ontvangen en naar alle continenten versturen.

Koopmans (1994) p. 89/90 'Aanvankelijk zag het er naar uit dat ook de grote hoeveelheid bouwbeeldhouwwerk onuitgevoerd zou blijven die Van den Eijnde al een paar jaar eerder voor het Utrechtse postkantoor (1917-1924) had ontworpen. Behalve enkele details tegen de buitengevel (balken met leeuwenkoppen), waren tot dan toe aan de beide kopse wanden van de monumentale hal vier met posthorens versierde voorstevens van vikingschepen (het Postwezen ter Zee) en vier kleinere figuren' (symbolische voorstellingen van Dag en Nacht, De Telegraaf en De Telefoon) al uitgevoerd. Een monumentale ceramische klok met het rijkswapen was eveneens geplaatst. De klok was door Van den Wijnde? naar aanwijzingen van Crouwel vervaardigd, zoals uit ontwerptekeningen blijkt. Zij werd in sectiel uitgevoerd bij de Porceleyne Fles in Delft. In de muurvlakken tussen de parabolische bogen van de overkapping was verder geel verglaasde bouwceramiek verwerkt met geometrisch gestileerde, neerstrijkende postduiven. [...] De uit de muur stekende, als brute stukken bij de bouw ingemetselde blokken hardsteen voor de overige sculptuur bleven voorlopig onbewerkt.

Voor Crouwel waren de bezuinigingen op het bouwbeeldhouwwerk en op het door Roland Holst ontworpen gebrandschilderd glas onaanvaardbaar, want hij had deze onderdelen van meet af aan doelbewust in zijn ontwerp opgenomen. Terwijl onderhandelingen met het Ministerie van FinanciŽn in augustus 1923 nog succes leken te hebben, moest er uiteindelijk een speciale Commissie voor Voltooiing van het Postkantoor worden ingesteld, die inzamelingen hield onder de Utrechtse gegoede burgerij. Door deze acties konden omstreeks 1925 aan weerszijden van de hoofdingang twee wapendragende leeuwen in muschelkalksteen worden uitgevoerd. Iets eerder was alsnog een robuust hardstenen beeld in het midden van de hoofdingang onthuld [...]. Pas aan het einde van de jaren twintig werden de kraagstenen onder de parabolische bogen van de hal sculpturaal bewerkt, evenals enkele natuursteenblokken tegen de kopse wanden waaruit olifantenkoppen werden gehakt. Van de sculpturen onder de bogen representeren er vijf de werelddelen met de hun continent typerende diersoorten [...] een zesde stelt Handel en Welvaart voor. Blijkbaar is bij het polijsten de kwaliteit van de hardsteen tegengevallen en was het vanwege het beoogde kleurcontrast met de geel verglaasde bouwceramiek noodzakelijk om de beelden zwart te verven.'

Ik vind dit beeldhouwwerk weliswaar goed gemaakt maar niet erg uitgesproken. Het oogt hier en daar niet erg geÔnspireerd. Vooral de mannen die de continenten personifiŽren zijn niet bijzonder interessant.

Evaluatie beeldhouwwerk Van den Eijnde

Koopmans (1994) p. 10: 'De meer spraakmakende werken uitgezonderd Ė de beelden voor het Crematorium Westerveld horen naast het Scheepvaarthuis en het Van Heutsz-monument zeker thuis in het rijtje Ė zijn Van den Eijndes ontwerpen niet allemaal even gelukkig geweest. Daarvoor waren zij vaak te direct geŽnt op dat van voorlopers en tijdgenoten, terwijl een verschraald symbolisme en aaneenrijging van motieven weleens de overhand op de vorm hebben gekregen. Voor het tijdsbeeld zijn zijn leven en werk toch op zijn minst illustratief: juist omdat hij zich minder aan het gareel van de interbellumjaren onttrekt dan degenen die daar boven uittorenen, zoals zijn generatiegenoot Joseph Mendes da Costa en de jongere Leendert Bolle en John Ršdecker Ė om me tot de Nederlandse beeldhouwers te beperken. Bovendien heeft Van den Eijnde maar liefst een halve eeuw aansluiting gehad bij de in Nederland overheersende ontwikkelingen op sculptuurgebied. Zijn oeuvre is verder in elk geval aanzienlijk in de zin van kubieke meters, wat natuurlijk veel zegt van het belang dat er door opdrachtgevers aan zijn medewerking werd gehecht, Hoewel niet meteen een van de grootsten in kunsthistorische zin, werd hij dus wel degelijk als een kunstenaar beschouwd met wie je voor de dag kon komen.'

Koopmans (1994) p. 33: 'Al zou Van den Eijnde pas bekendheid krijgen toen hij eenmaal de kerkelijke kunst achter zich had gelaten, hij is nooit helemaal los gekomen van zijn oude vaardigheid. In theorie huldigde hij het standpunt van ouderen modernen als Toorop en Van Konijnenburg, maar in de praktijk bleef hij soms zwaar leunen op de traditionele symboliek van het negentiende eeuwse katholicisme. En waar leeftijdsgenoten als Mendes da Costa of Zijl er veel aardigheid in hadden om bij tijd en wijle maar wat voor de vuist weg te kneden, klaagde Van den Eijnde nog in 1923: ďIk kan zoo moeilijk zoo maar iets maken, er moet altijd een leidende gedachte zijn die mij drijft.Ē'

Het doel en de middelen

Wat een imposant, vertrouwenwekkend gebouw en dito beeldhouwwerk! Ja, het zou allemaal wel goedkomen met die brieven en telegrammen, die toen heel wat meer 'gewicht' hadden dan de e-mail-berichten van tegenwoordig.

Het doel van de opdrachtgever, het gebouw en het beeldhouwwerk zijn helemaal op elkaar afgestemd, zo lijkt het wel. Een heus Gesamtkunstwerk!

Ten slotte

Het Hoofdpostkantoor is verkocht. Het schijnt dat er winkels en een hotel in komen. Het is goed dat het gebouw een bestemming heeft gekregen en gebruikt wordt. Ook is het goed dat iedereen de hal van het gebouw kan blijven bezoeken.

Ik neem aan dat een hotel ramen zal willen maken in de daken. Dat is op zich jammer omdat juist die rots van dakpannen het gebouw zijn cachet geeft. Maar ik denk dat die ramen er desondanks gaan komen. Het zij zo. Ik verwacht dat het bedrijf dat in dit gebouw een hotel wil gaan inrichten zich terdege bewust is van de beperkingen die dat met zich meebrengt, en, waarschijnlijker nog, daar voor kiest.

info@bouwbeeldhouwwerk.nl 15-10-2009 bijgewerkt 10-11-2009

>omhoog