Het (zwarte) gebouw van de voormalige arrondissementsrechtbank, Korte Nieuwstraat 14, inmiddels hotel Court en restaurant De Rechtbank

Het reliŽf

De tekst

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

Rechtbank, Korte Nieuwstraat 12, 14 en 16

>terug

 

Summary: This more recent part of the court-building was completed in 1965. Probably D. Stelling, an employee of the Rijksgebouwendienst (which provides state-bodies with buildings) was the architect. The relief on the south-side of the building shows a powerful warrior (justice) and a sensitive priest or monk (sincerity), who protect an exhausted or wounded man. The designer and the executer of this sculpture are unknown.

Inleiding

De rechtbanken zijn inmiddels verhuisd naar het Vrouwe Justitiaplein. De oude gebouwen, waarvan enkele nog deel hebben uitgemaakt van de Paulusabdij, zijn omgebouwd tot kantoren, restaurant en hotel.

Het reliŽf op de zijkant van het nieuwste (en inmiddels zelfs al gemoderniseerde) deel doet nu wat vreemd aan.

De ontwikkeling van het gebouw

Op 18 oktober 1960 wordt door de Rijksgebouwendienst een aanvraag voor een bouwvergunning voor de uitbreiding van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, op de plek van Korte Nieuwstraat 12, 14 en 16. Dhr. F.W. Duthour Geerling zal de architect zijn; hij is verbonden aan de Rijksgebouwendienst.

Op 28 december 1960 meldt het Gemeentelijk Huisvestingsbureau dat de genoemde panden al enige tijd leeg staan (16 al sinds 1946), en dat men dus geen bezwaar heeft tegen de sloop.

In een rapport van de Bouw- en woningdienst van 14 maart 1961 geeft deze een volledig overzicht van de uit te voeren werken. De Bouwsom wordt op f1.750.000,- gesteld. Er wordt wel over natuursteen gesproken maar niet over beeldhouwwerk.

Op 12 september 1961 geven B&W de bouwvergunning af.

Hallebeek e.a. p. 128 e.v.: 'Nadat diverse andere plannen waren overwogen en verworpen was gekozen voor de uitbreiding van de bestaande rechtbank naar het ontwerp van de architect van de Rijksgebouwendienst, D. Stelling. In het begin van de jaren vijftig werden enkele panden naast de rechtbank aan de Korte Nieuwstraat gesloopt. De oostzijde (richting Nieuw Gracht) van het oude gebouw, waar de grote zittingzalen zijn, werd intern geheel gesloopt. Door verlaging van de plafondhoogte kon binnen het gebouw een nieuwe verdieping worden aangelegd. De zittingzalen werden iets verkleind en omgedraaid. De voorgevel kreeg extra ramen en er verrees en nieuwe, U-vormige, vleugel met ťťn zijde aan de Korte Nieuwstraat. De kolenkachels werden vervangen door centrale verwarming. Gedurende deze werkzaamheden gingen de werkzaamheden van de rechtbank gewoon door waarbij ook gebruik werd gemaakt van een pand aan de Nieuwe Gracht en, voor de zittingen, van houten keten op het voorplein. In 1965 was het gebouw gereed. De officiŽle opening werd gevierd op 7 oktober 1965, 'aanvang des middags om 2 uur precies' in het Groot Auditorium van de Rijksuniversiteit, omdat de grootste zittingzaal te klein was. De rechters en de officieren, griffiers en advocaten gingen gekleed in toga met baret in een stoet naar het vernieuwde en uitgebreide gebouw.' Zie:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1960-1970/125833

Het reliŽf

Er zijn drie mannen zichtbaar. Op de grond zit een kennelijk gewonde of uitgeputte man. Zijn rechter been is niet zichtbaar, zijn linker been heeft hij uitgestrekt. Hij lijkt ineen te krimpen en grijpt met zijn hand naar zijn hart.

Links staat een stoere krijger met ontbloot bovenlijf. Hij heeft duidelijk geen hulp nodig. In eerste instantie lijkt hij over de op de grond liggende man te triomferen, alsof hij hem net k.o. heeft geslagen. Maar dat is toch niet zo. Met zijn rechterhand wijst hij omhoog, naar God? Hij houdt zijn linkerhand beschermend boven de man op de grond.

Rechts staat een priester of een monnik. Hij bukt zich over de zittende man heen en maakt met zijn rechterhand een beschermend gebaar.

De teksttableaus staan duidelijk centraal in dit reliŽf. Op het linker staat: 'Gerechtigheid verhoogt een volk 14 vers 34', op het rechter: 'Die oprecht wandelt zal behouden worden. 28 vers 18.' Middenin staat: 'Spreuken'. De teksten komen uit het Bijbelboek Spreuken, en om precies te zijn uit de Statenvertaling daarvan. De tableaus hebben de vorm van grafzerken of van de 'stenen tafelen' van Mozes. (Mozes had op de top van een berg een gesprek met God, en beitelde diens woorden = de tien geboden in stenen platen.)

De krijger bewaakt de gerechtigheid, de priester of monnik de oprechtheid.

Het reliŽf is niet gesigneerd.

In de verslagen van de opening van het gerechtsgebouw in Het Centrum en Het Utrechts Dagblad van 7 oktober 1965 wordt niet over het reliŽf gesproken. Wel bewijst een foto in Het Centrum dat het reliŽf toen al was aangebracht.

De relatie tussen doel en middelen

Het is wel duidelijk dat het de opdrachtgever vooral praktisch voordeel hoopte te hebben van de nieuwbouw: Men wilde meer kantoor- en archiefruimte creŽren. Maar natuurlijk moesten ook de status van de rechterlijke macht en het hoge doel dat die nastreeft zichtbaar worden in het gebouw. De architectuur van het gebouw was state-of-the-art, de gevel werd gedeeltelijk met (dure) natuursteen afgewerkt en het beeldhouwwerk legde de verbinding met gerechtigheid en rechtvaardigheid in christelijke zin: de bescherming van de zwakken.

De relatie tussen de architectuur/het gebouw en het beeldhouwwerk is vrij los. Het gebouw is strak en het reliŽf rond. En ook de lijnen van het gebouw en die van het reliŽf lijken elkaar niet te raken. Wel is het reliŽf uit hetzelfde materiaal (travertin) gemaakt als de onderkant van het gebouw; bovendien is de oppervlakte van het reliŽf gelijk aan die van twee travertijnen platen.

janwillemarends@gmail.com 12-05-2009 bijgewerkt 07-06-2009

>terug