*deze pagina is in aanbouw*
 WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht: Polikliniek voor kleine huisdieren, Dekhuyzenstraat

>terug


Inleiding

Vanuit de stad gezien aan de andere kant van de Biltse Grift staat op een nog steeds redelijk open terrein een gebouw dat eens door de faculteit Diergeneeskunde (en zijn voorlopers) werd gebruikt. Het was toen de Polikliniek voor kleine huisdieren. Inmiddels zijn er in het gebouw een huisartsenpraktijk, het Luzac-college en woningen gevestigd en is het opgenomen in een patroon samen met enkele nieuwe gebouwen

Het gebouw heeft iets strengs, maar toch ook iets frivools. Dat laatste is het gevolg van de 'breuken' in het dak en de gevel van het gebouw, en de vele interessante details zoals dakpannen tegen verticale vlakken, bijzondere raamindelingen (Amsterdamse school) en beeldhouwwerk.

De kliniek werd op 4 juni 1923 geopend.

Het gebouw en de architect

Het gebouw is ontworpen door J. Crouwel. (Voor zijn levensbeschrijving zie Anatomisch Instituut Bekkerstraat 141.)

Het gebouw is opgezet als een rechthoek, met in het midden van beide flanken een halfronde uitbouw. Het middenstuk is hoger opgebouwd dan beide uiteinden.

*schets om die vormen uit te leggen

Daar waar het middenstuk uit het uiteinde oprijst, is aan beide zijden het Nederlandse wapen aangebracht. Verder zijn beide halfronde uitbouwen van sculptuur voorzien: die aan de oostzijde met zeven (grappige) afbeeldingen van dieren (v.l.n.r. olifant, hond, poes?, aap, papegaai, pelikaan, haan) en zes loden toortsen, die aan de westzijde met één afbeelding van dieren (hond, identiek aan de hond aan de andere kant) en twee loden toortsen. De blokken met daarop dieren steken als de spaken buiten het wiel.

Zijaanzicht: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1920-1930/41072

Vooraanzicht: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1970-1980/79586

Op 4 juni 1923 werd 'de nieuwe polikliniek der Veeartsenijkundige Hoogeschool aan de Alexander Numankade' geopend. Het ging toen om Alexander Numankade 91-93.

Het beeldhouwwerk en de beeldhouwer

(Voor een levensbeschrijving van Van den Eijnde, zie Anatomisch Instituut Bekkerstraat 141.)

Zoals gezegd heeft het hele gebouw iets frivools. En de dierenbeelden passen daar wel bij, gezien het feit dat het om karikaturen gaat.

De Nederlandse wapens zijn toch weer anders dan die aan het Anatomisch Instituut. *nazoeken. Volgens Koopmans (1994) p. 85 zijn de landswapens afgeleid van de Leeuwenpoort te Mycene, uit 1250 voor Chr.

En op p. 81 zegt hij: 'De sculptuur voor landsgebouwen is moeilijk exact te dateren, want de werkzaamheden strekten zich vaak over enkele jaren uit en er werd kennelijk voor verschillende diensten tegelijk gewerkt.'

(Voor een evaluatie van het beeldhouwwerk van Van den Eijnde, zie Hoofdpostkantoor Neude 11.)

Het doel en de middelen

Ik vind dit gebouw duidelijk afwijken van de andere twee gebouwen van Crouwel in Utrecht. In Kemme (1990) wordt gewezen op de 'grimmige schoonheid van Crouwels architectuur'. Die kwalificatie is zeker van toepassing op het Anatomisch Instituut en het Hoofdpostkantoor maar veel minder op dit gebouw, dat ook een basisschool zou kunnen zijn.

Heeft de opdrachtgever of de architect rekening gehouden met de kleine huisdieren die hier zouden komen? Dus geen koeien en varkens, maar honden en kippen. Gek dat Van den Eijnde zich bij zijn beeldhouwwerk niet tot kleine huisdieren heeft beperkt.

Ten slotte

Ik vind dit een geslaagd gebouw. Het beeldhouwwerk past er in (bijna) alle opzichten bij, en ondersteunt de 'onzwaarte' van het gebouw.

info@bouwbeeldhouwwerk.nl aangemaakt 15-09-2009 bijgewerkt 5-11-2009

>omhoog