*deze pagina is in aanbouw*

De rechter uitbouw aan de voorzijde

De linker uitbouw aan de voorzijde

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Urecht: Anatomisch Instituut, Bekkerstraat 141

>terug

 

Inleiding

Daar waar de Bekkerstraat uitkomt op de Biltse Grift, staat een massief en donker gebouw. De voorgevel ervan staat merkwaardig genoeg dwars op de Bekkerstraat. En de ruimte voor het gebouw is eigenlijk te klein om het goed te bekijken. 'De voorzijde is minder gunstig gelegen in een zeer mistroostige arbeiderswoonwijk uit de vorige eeuw, en zal eerst beter tot zijn recht komen indien, wat het voornemen is, eenige woningen worden afgebroken,' vond G. Versteeg kort na de opening (in: Klei 2, januari 1922.) Het zicht op het gebouw vanaf de Alexander Numankade is veel beter.

Dit is het voormalige Anatomisch Instituut van de vroegere Veeartsenijschool, de latere faculteit Diergeneeskunde. Het gebouw bestaat uit een rechthoekige kern, met aan de voorkant twee kleine halfronde uitbouwen en aan de achterkant een grote halfronde uitbouw. Vooral de grote ronde uitbouw is opvallend, mede omdat die voorzien is van interessante ornamenten. Hoewel de achtergevel de belangrijkste van het gebouw en dus eigenlijk het gezicht ervan lijkt, is de oriëntatie waarschijnlijk het gevolg van de wens om de werkruimtes op het noorden te hebben, vanwege het rustige en constante licht.

De kern van het gebouw is het museum, dat als een schacht verticaal door het gebouw loopt, en van bovenaf daglicht krijgt. De halfronde uitbouw aan de Biltse Grift heeft op de begane grond een snijzaal, en op de verdieping een collegezaal.

De overige zalen, kamers en overige ruimtes zijn om deze elementen heen geplaatst.

In de uitgebouwde halfronde trappenhuizen in de voorgevel zijn, als spaken die door het wiel heensteken, uitpuilende dierenkoppen aangebracht. Bovenin de voorgevel staat het Nederlandse wapen. De zuilen van de centrale hal staan op stenen dieren.

Het gebouw wordt nu gebruikt door Kinderdagverblijf Sesam en De Utrechtse Spelen.

Vooraanzicht: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1920-1930/79567

Achteraanzicht: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1940-1950/79580

Binnen:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1910-1920/43048

De architect en het gebouw

J. Crouwel was als architect verbonden aan Landsgebouwen, de voorloper van de huidige Rijksgebouwendienst. Hij ontwierp een groot aantal postkantoren en andere overheidsgebouwen verspreid over heel Nederland.

Volgens Kemme (1990) is Crouwel beïnvloed door Scandinavische architecten, onder wie Eliel Saarinen (1873-1950).

Op de oudere tekeningen zijn de pilaren van de ronde uitbouw nog met een soort dekseltjes afgedekt, pas op nieuwere tekeningen duiken de fraaie ornamenten op, die uit gestapelde geometrische figuren lijken te bestaan. Ook de ornamenten aan de zijkant zijn op de tekeningen terug te vinden. Die zijn dus door Crouwel zijn ontworpen.

Versteeg zegt ook de 'ontwikkeling van de dakvensters der lichtwanden uit den ondergevel' in de zijgevels niet geslaagd te vinden: 'De ontwerper heeft dit minder geslaagde in deze overgangen blijkbaar wel gevoeld, is wellicht daarom overgegaan tot het aanbrengen van de zeer expressief behandelde raampijlers in deze korte gevels'. Sculptuur om de tekortkomingen van de architectuur te compenseren...

De beeldhouwer en zijn beelden

H.A. van den Eijnde leefde van 1869-1939. Hij werkte aanvankelijk in een fabriek voor lijstwerk en ornamenten. Later wordt hij medewerker in diverse ateliers en werkplaatsen van beeldhouwers. Hij werkt vanaf 1902 mee aan de versiering van de St. Bavokathedraal te Haarlem, en vanaf 1913-1916 aan het Scheepvaarthuis te Amsterdam. Vanaf 1916 heeft hij zijn eigen atelier te Haarlem. Dat betekent dat hij vanaf dan nog maar weinig beelden zelf hakt. Hij ontwerpt ze en laat de overige werkzaamheden aan medewerkers over.

Koopmans (1994) p. 57 'Van de Eijnde heeft nooit 'en taille directe' gewerkt, dat wil zeggen zonder voorafgaand gipsmodel, direct in de steen, zoals dat trouwens ook onder zijn collega's eerder uitzondering dan regel was. Hij volgde meestal een procedure waarbij beelden eerst in klei werden gemodelleerd. Daarna werden ze door De Zwart in gips afgegoten en door andere medewerkers in het atelier of in geval van bouwbeeldhouwwerk te bestemder plekke 'gepuntzet' om vervolgens met behulp van een puncteermachine in hout of steen te worden uitgevoerd. Als dat nodig was kon Van den Eijnde nadien zelf nog correcties aanbrengen. [...] Dat met modellen en puncteermachines werd gewerkt, had behalve met tijdgebrek ook met de aard en de omvang van de werkzaamheden te maken. Slechts enkele opdrachtgevers voor bouwbeeldhouwwerk lieten hun beeldhouwers geheel vrij; ten eerste omdat er in Nederland geen geschikte steensoorten voor handen waren en deze daardoor te kostbaar waren om onherstelbare fouten te riskeren; ten tweede omdat, vanwege het permanente karakter van bouwsculptuur, zij zich niet zonder meer aan het genie van de kunstenaars overleverden, maar altijd eerst de modellen wilden beoordelen. De belangrijkste reden was echter dat het vervoer en het “stellen” in de bouw van volledig bewerkte bouwsculptuur problematisch en dus kostbaar was.' (Die laatste reden snap ik niet, dat stellen moet toch zowiezo gebeuren?)

Van 1917-1923 is hij als beeldhouwer verbonden aan de (voorlopers van de) Rijksgebouwensdienst, waar hij met verschillende Amsterdamse School-architecten samenwerkt, en meewerkt aan de verfraaiing van minstens drie gebouwen in Utrecht. Van 1927-1932 is hij bezig met het Van Heutsz-monument te Batavia (nu Jakarta). Dit monument, dat als zijn belangrijkste kunstwerk wordt gezien, werd na hun overwinning op het Nederlandse leger, door de Indonesische nationalisten vernietigd. Van den Eijnde heeft heel veel bouwbeeldhouwwerk gemaakt.

Koopmans (1994) p. 81: 'De sculptuur voor Landsgebouwen is moeilijk exact te dateren, want de werkzaamheden strekten zich vaak over enkele jaren uit en er werd kennelijk voor verschillende diensten tegelijk gewerkt.'

Op de bouwtekeningen zijn de dierenkoppen aan de voorgevel te zien, althans de steenblokken waar zij deel van uitmaken. *dierenkoppen beschrijven

Crouwel heeft op zijn tekeningen bovenin de voorgevel het Nederlandse wapen opgenomen, dat je nu nog wel eens boven de deur van 'hofleveranciers' tegenkomt. Uiteindelijk is er voor een minder traditionele oplossing gekozen, met 'actievere' leeuwen aan weerszijden. Wie die verandering heeft voorgesteld is mij niet bekend, maar het zou mij niet verbazen als de beeldhouwer, Van den Eijnde, dat heeft gedaan. Hij zal de behoefte aan expressie het eerste hebben gevoeld. Koopmans (1994) p. 85 wijst op de overeenkomst tussen deze leeuwen en die van de Leeuwenpoort te Mycene, uit 1250 voor Chr.

Er zijn mij geen bouwtekeningen bekend waarop het beeldhouwwerk in het interieur zichtbaar is. *bouwbeeldhouwwerk interieur

(Voor een evaluatie van het beeldhouwwerk van Van den Eijnde, zie Hoofdpostkantoor Neude 11.)

Het doel en de middelen

Ik ken de instructies van de opdrachtgever aan de architect en de beeldhouwer niet. De rector-magnificus van de Universiteit van Utrecht professor Kroon meldde bij het eeuwfeest van het veterinair onderwijs op 9 december 1921 dat hij behoefte had aan 'eenvoudige en ruime gebouwen.' En, zo voegde hij toe: 'Juweeltjes van architectuur hoeven het niet te zijn.' Gelukkig dat het aan Landsgebouwen was om dat te bepalen.

Als ik naar het gebouw kijk dan neem ik aan dat er niet alleen een doelmatig (Kroon) maar ook imposant bouwwerk komen, waarvan de functie aan de buitenzijde zichtbaar was. Dat laatste was de taak van het beeldhouwwerk. Het is logisch dat in een veterinair gebouw afbeeldingen van gedomesticeerde dieren werden opgenomen.

Het beeldhouwwerk is echt onderdeel van het gebouw. De dierenkoppen aan de voorzijde lijken de balkenlaag te vormen van de trappenhuizen. En de stenen dieren in het interieur dragen het dak.

Ik vind de beelden van Van den Eijnde soms wat slap. Het is bijvoorbeeld moeilijk om de dieren aan de voorgevel te herkennen. Dat kan ook het gevolg zijn van zijn wens om ze te stileren of zelfs enigszins karikaturaal af te beelden.

Ten slotte

Een erg interessant gebouw. In veel opzichten het bijzonderste van de hele wijk Wittevrouwen.

info@bouwbeeldhouwwerk.nl 17-09-2009 bijgewerkt 5-11-2009

>omhoog